Nye prosjekt

Spin-off prosjekt frå IMTRIS

THEOne
THE universal wOod stove combustioN chambEr
IMTRIS gjennom HIOA er med i sitt første Forskningsrådsfinansierte prosjekt. Det er prosjektet THEOne (THE universal wOod stove combustioN chambEr) der prosjekteigar er Norsk Kleber på Otta.

Prosjektet går ut på å utvikle eit nytt universelt brennkammer for biobrensel. Målet er å få kostnaden ned, standardisere brennkammeret, meir fullstendig forbrenning og dermed redusere utslepp. Dette vil gjere omnar meir reintbrennande og meir konkurransedyktige i høve til andre oppvarmingsmetodar, slik at bruken skogsressursar vil auke og bli eit godt alternativ til å møte framtidas utsleppskrav. 
    
 
I tillegg til Norsk Kleber er SINTEF ein viktig partnar i prosjektet. Prosjektstart starta våren 2017.
Norsk Kleber
Volunteer
You can use this section to explain more about your group and why people may want to help volunteer with you.
 
You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. Selecting ‘Edit Text’ from this menu will also allow you to edit the text within this text box.
 
If you have any questions, please visit our Support Center where we have lots of helpful articles that will assist you in creating the website of your dreams!
You can use this section to explain more about your group and why people may want to help volunteer with you.

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. Selecting ‘Edit Text’ from this menu will also allow you to edit the text within this text box.

If you have any questions, please visit our Support Center where we have lots of helpful articles that will assist you in creating the website of your dreams!
Apply
Volunteer
You can use this section to explain more about your group and why people may want to help volunteer with you.

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. Selecting ‘Edit Text’ from this menu will also allow you to edit the text within this text box.

If you have any questions, please visit our Support Center where we have lots of helpful articles that will assist you in creating the website of your dreams!
You can use this section to explain more about your group and why people may want to help volunteer with you.

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. Selecting ‘Edit Text’ from this menu will also allow you to edit the text within this text box.

If you have any questions, please visit our Support Center where we have lots of helpful articles that will assist you in creating the website of your dreams!
Apply
Nye prosjekt

Spin-off prosjekt frå IMTRIS

BIOKOL
THE universal wOod stove combustioN chambEr
IMTRIS gjennom HIOA er med i sitt første Forskningsrådsfinansierte prosjekt. Det er prosjektet THEOne (THE universal wOod stove combustioN chambEr) der prosjekteigar er Norsk Kleber på Otta.

Prosjektet går ut på å utvikle eit nytt universelt brennkammer for biobrensel. Målet er å få kostnaden ned, standardisere brennkammeret, meir fullstendig forbrenning og dermed redusere utslepp. Dette vil gjere omnar meir reintbrennande og meir konkurransedyktige i høve til andre oppvarmingsmetodar, slik at bruken skogsressursar vil auke og bli eit godt alternativ til å møte framtidas utsleppskrav. 
    
 
I tillegg til Norsk Kleber er SINTEF ein viktig partnar i prosjektet. Prosjektstart starta våren 2017.
Norsk Kleber
Volunteer
You can use this section to explain more about your group and why people may want to help volunteer with you.
 
You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. Selecting ‘Edit Text’ from this menu will also allow you to edit the text within this text box.
 
If you have any questions, please visit our Support Center where we have lots of helpful articles that will assist you in creating the website of your dreams!
You can use this section to explain more about your group and why people may want to help volunteer with you.

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. Selecting ‘Edit Text’ from this menu will also allow you to edit the text within this text box.

If you have any questions, please visit our Support Center where we have lots of helpful articles that will assist you in creating the website of your dreams!
Apply
Volunteer
You can use this section to explain more about your group and why people may want to help volunteer with you.

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. Selecting ‘Edit Text’ from this menu will also allow you to edit the text within this text box.

If you have any questions, please visit our Support Center where we have lots of helpful articles that will assist you in creating the website of your dreams!
You can use this section to explain more about your group and why people may want to help volunteer with you.

You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. Selecting ‘Edit Text’ from this menu will also allow you to edit the text within this text box.

If you have any questions, please visit our Support Center where we have lots of helpful articles that will assist you in creating the website of your dreams!
Apply