AKTIVITET

Møter

  1. Halvårsmøte, Evenstad
    IMTRIS hadde sitt faste halvårsmøte på Evenstad ved Høgskolen i Innlandet. På møtet gjekk ein gjennom arbeidet så langt og la planar for hausten 2017. Første del av møtet var på Gammalstu på Imsroa, medan andre del var på høgskolen sine lokalar på Evenstad, der ein for øvrig overvar opninga av Norsk elgsenter.
    15. og 16. JUNI 2017
  2. Workshop
    Wood based packing for food
    11. - 13. november 2017