Foretakskontakt
I IMTRIS arbeider vi med regionalt næringsliv på ulike nivå. Kontakt med flest foretak  har vi gjennom nettverk- og innovasjonspartnarane i prosjektet. Den andre er ved direkte studiebesøk hos utvalde foretak, sjå lista under. Her får vi direkte innsyn i produksjon og etablerer direkte kontakt som seinare gir opphav til samarbeid. 
Besøkte foretak
Visited enterprises

Noreg

SverigeCanada

Løiten, Hedmark 12/5/2016