FOREDRAG
  1. Evenstad
    Professor Paul Epp frå OCAD university i Toronto heldt foredrag om bruk av tre i bygningar i Canada.
    16. JUNI 2017
  2. Kjeller
    Dr. H. Williams, KAU og J. Daae, HIOA: Sustainability, food, waste, packaging and new materials. The lectures target all product design student, both at bachelor and master level.
    11. oktober 2017