Deltakarar

Hovuddeltakarar

Andre deltakarar

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er Noregs største statlege høgskole, med ca. 20000 studenter og 2000 tilsatte. Den er òg Noregs tredje største institusjon innafor universitets- og høgskolesektoren. HiOA vart skipa 1. august 2011 då Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerte til éin høgskole. HiOA tilbyr over 50 bachelorstudiar og ei lang rekke halvårs- og årsstudiar. I tillegg kjem 30 masterstudiar, vidareutdanning og etterutdanning på ulike område. HiOA har 6 doktorgradsprogram. HIOA har to studiestader, Kjeller ved Lillestrøm og Pilestredet i sentrum av Oslo. IMTRIS er lokalisert til Institutt for produktdesign på studiested Kjeller. HIOA har i 2017 sendt søknad om få universitetsstatus.

Karlstads Universitet (KAU) är ett av Sveriges yngsta. Det gör oss lite modernare, lite modigare. Vi utmanar det etablerade och utforskar det okända. Karlstads Universitet bildades 1999 och har idag drygt 1 000 anställda och cirka 12 000 studenter. Erfarenheten av att utbilda sträcker sig dock ända tillbaka till 1843 då lärarutbildningen startade. Karlstads Universitet utmärks av en balans mellan akademisk och samhällsinriktad verksamhet. Utbildningsutbudet består av 50 program på grundnivå, 30 program på avancerad nivå och 900 kurser. All forskning bedrivs i nära samarbete med andra samhällsaktörer. Karlstads Universitet skapar nytta för det omgivande samhället utan att göra avkall på den akademiska integriteten. Som universitetsstad berikas Karlstad av studenter från hela Sverige men också övriga världen.

Högskolan Dalarna har c:a 18.000 studenter och över 700 anställda fördelade på två campus i Falun och Borlänge. Högskolan Dalarna är ledande inom nätbaserad undervisning vilket avspeglas av att mer än hälften av studenterna läser på distans. Högskolan har startat ett nytt forskningsprogram om nästa generations lärande (NGL) för att ytterligare stärka denna kompetens. Med sina 65 utbildningsprogram varav 18 på avancerad nivå erbjuder Högskolan Dalarna ett brett utbildningsutbud. Det finns även sex forskningsprofiler där energiomställning och samhällsprocesser är en av de starkaste.

Høgskolen i Innlandet ble etablert 1. januar 2017 etter at Høgskolen i Hedmark ble slått sammen med Høgskolen i Lillehammer. Den består av fem campus, Lillehammer, Elverum, Evenstad, Hamar og Rena, og er en stor aktør i innlandet på forsknings- og utviklingsarbeid. Høgskolen har et bredt studietilbud innen lærerutdanning, helse- og idrettsfag, landbruks- og naturfag, skog og utmarksfag, samt økonomi og ledelse. Hovedadministrasjonen ligger i Elverum. Høgskolen har ca. 13000 studenter og nesten 1000 tilsatte. På Campus Evenstad, som er den minste campusen, foregår det forskning og undervisning innafor bioenergi basert på råvare- og forsyningskjeda fra skog og skogbruk.

NTNU campus Gjøvik (fram til 31. desember 2015 Høgskolen i Gjøvik) har 2600 studenter og 290 tilsatte. Den har et internasjonalt miljø med tilsatte fra 27 nasjoner. NTNU på Gjøvik tilbyr et bredt spekter av studier innen fagområdene helse og omsorg, IT, media, teknologi og økonomi og ledelse. Campusen ligger sentralt på Gjøvik og har et tett samarbeid med Høgskolen i Innlandet.
Established in 1876, OCAD U is Canada's largest and oldest educational institution for art and design. OCAD U engages in transformative research, making significant contributions to innovation, well-being, productivity and employment. As Canada's "university of the imagination," OCAD U's research provides a fruitful basis for partnerships with private and
3 public sector partners, including government, industry and commerce. OCAD U is poised to lead in developing the practice, methodology and understanding of practice-based research. In addition, the university continues to support more traditional forms of scholarship and research in the social sciences and humanities as well as in science and engineering. In 2010 OCAD U earned a place among Canada’s top 50 research universities. In the 2010 Research Infosource Report, Canada’s University Innovation Leaders: Canada’s Top 50 Research Universities, OCAD U ranks among the top two dozen institutions in terms of research intensity.

Kunnskapsbyen har meir enn 120 medlemsforetag som samarbeider om vekst og utvikling av foretag og bransjer i regionen. Kunnskapsbyen har nær kontakt med Norges fremste forskningsmiljø innafor fornybar energi og miljø. Kunnskapsbyen er lokalisert i Forskningsparken Lillestrøm, Kjeller, ikkje langt frå HiOA campus Kjeller. 

The Paper Province är ett kluster i världsklass. Klusterorganisationen ägs och drivs av ett 90-tal medlemsföretag i Värmland med omnejd. Företagen, allt från globala giganter till lokala leverantörer, representerar hela värdekedjan, kringliggande tjänstesektor och är verksamma i mer än 100 länder. Genom samverkan mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer utvecklas och förbättras medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft.

Tretorget vart skipa i 2001 og vart fusjonert med Moelven Utvikling i 2012. Tretorget har sitt hovudkontor i Elverum. Tretorget arbeider med å bidra til å utvikle ny skog- og trebasert verksemd og med å  betre resultatet i eksisterande foretak, t.d. gjennom inkubatorverksemd. Tretorget tar del i projekt i samarbeid med eit breitt spektrum av foretag innafor den tremekaniske verdikjeda i Skandinavia. Tretorget er sentral i Interreg-prosjektet ecoINSIDE .

Byggdialog Dalarna är en ideell förening och ett av länets starkaste kluster. Genom en smart samverkan mellan olika aktörer skapar Byggdialog Dalarna förutsättningar för avancerad kompetensutveckling och ett stärkt innovationsklimat. ByggDialog Dalarna arbetar för ett effektivt, kvalitativt och hållbart byggande. För att effektivisera arbetet finns sju temagrupper som var och en arbetar för att utveckla respektive område. Utöver dessa finns två funktioner, "Kompetensförsörjning" och "Innovation och kluster" som arbetar för att stödja temagrupperna. ByggDialog Dalarna skapar förutsättningar för konstruktiv samverkan mellan byggherrar, beställare, konsulter, entreprenörer, installatörer och tillverkare. Byggdialog Dalarna har en stark och systematisk samverkan med Högskolan Dalarna och studenter från byggingenjörs- och byggarbetsledarutbildningen är involverade i temagruppernas arbete.

Innovation Park drivs i form av en ekonomisk förening som kännetecknas av samverkan, samarbete och att arbeta smartare för att optimera våra gemensamma resurser. I Innovation Park finns olika organisationer som stöttar innovationsprocesser. Dessutom finns forskning nära till hands med Karlstads universitet som både har verksamheter i huset men som också ligger ett stenkast bort. Innovation Park kan alltså skapa möjligheter för ett samspel mellan forskning och fåoretagande. Naturligt i arbetet är även att öppna upp för kontakter i de gemensamma nätverken lokalt, nationellt och globalt. Utvecklingen av Innovation Park sker i samarbete med Karlstads kommun, Region Värmland och Landstinget i Värmland.
Furustokkar
Hovuddeltakarar i IMTRIS
 1. Title 7
 2. Title 8
 3. Title 9
 4. Title 10
 5. Title 11
Andre deltakarar i IMTRIS
 1. Title 7
 2. Title 8
 3. Title 9
 4. Title 6
 5. Title 6
 6. Title 7